Αναζήτηση  
 
 
Αρχική
ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ
Μονάδες - Τμήματα
Συμβουλευτικός Σταθμός Λάρισας
Συμβουλευτικός Σταθμός Τρικάλων
Θεραπευτική Κοινότητα
Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης
Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης
Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων
Τμήμα Έρευνας
Κώδ. Δεοντολογίας
"Μνήμης Ναός"
ΕΧΙΤ Περιοδικό
Το περιοδικό μας
Τεύχη περιοδικού
Βιβλιοθήκη
Η βιβλιοθήκη μας
Τίτλοι βιβλιοθήκης
Σύλλογος Γονέων
Φωτογραφίες
Νέα-Ανακοινώσεις
Σύνδεσμοι
 
Σύλλογος Γονέων
 

Ο Σύλλογος Οικογένειας Θεραπευτικής Κοινότητας ΕΞΟΔΟΣ ιδρύθηκε το 1991 με έδρα την Αθήνα.

Το 2002 με την από 24/03/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης φέρει την επωνυμία «Σύλλογος Οικογένειας Θεραπευτικού Προγράμματος ΕΞΟΔΟΣ» με έδρα τη Λάρισα και υπάγεται στις διατάξει του Ν.Δ. 1111/72.

Λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την απόφαση 1575/1991 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Διοικείται από επταμελές Συμβούλιο και εκλέγει τα μέλη του κάθε δύο χρόνια.

Στόχοι του συλλόγου είναι:
  1. Η ενεργοποίηση των οικογενειών του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ (Λάρισα) αλλά και του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ (Βόλος).
  2. Η ενημέρωση της κοινής γνώμης ατομικά ή συλλογικά γύρω από το πρόβλημα της χρήσης εξαρτητικών ουσιών και τους τρόπους αντιμετώπισής της.
  3. Η προβολή του έργου που επιτελούν τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ και ειδικότερα το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στη Λάρισα και το ανοικτό θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ στο Βόλο.
  4. Η άσκηση επιρροής προς την Πολιτεία για τη λήψη κατάλληλων μέτρων με στόχο την αντιμετώπιση της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών.
  5. Η επεξεργασία προτάσεων και απόψεων για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και η παράλληλη προώθησή τους με στόχο τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών μέτρων από τους αρμόδιους φορείς.
 
Μέσα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι η ανάπτυξη κάθε μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας, όπως διαλέξεων, σεμιναρίων, εκδόσεων εντύπων, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εκδρομών, συναυλιών.
 

Σημαντική είναι η συμβολή του Συλλόγου Οικογένειας στην υποστήριξη και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων τόσο με το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ όσο και με το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ.

Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται από τις συνδρομές των μελών του αλλά και από χορηγίες και δωρεές φορέων, οργανισμών, εταιρειών και ιδιωτών που επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια καταπολέμησης της χρήσης ουσιών.

 
Για όσους επιθυμούν να συμβάλλουν και να υποστηρίξουν το έργο του Συλλόγου Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία του Συλλόγου στη διεύθυνση Πηνειού 10, Λάρισα.
 
Αριθμός Λογ. Δωρεών στην Εμπορική Τράπεζα: 58013617
Άλλες μονάδες
του ΚΕΘΕΑ
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2010 ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ - All Rights Reserved
Created by ItBiz