Αναζήτηση  
 
 
Αρχική
ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ
Μονάδες - Τμήματα
Συμβουλευτικός Σταθμός Λάρισας
Συμβουλευτικός Σταθμός Τρικάλων
Θεραπευτική Κοινότητα
Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης
Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης
Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων
Τμήμα Έρευνας
Κώδ. Δεοντολογίας
"Μνήμης Ναός"
ΕΧΙΤ Περιοδικό
Το περιοδικό μας
Τεύχη περιοδικού
Βιβλιοθήκη
Η βιβλιοθήκη μας
Τίτλοι βιβλιοθήκης
Σύλλογος Γονέων
Φωτογραφίες
Νέα-Ανακοινώσεις
Σύνδεσμοι
 
Μονάδες - Τμήματα: Τμήμα Έρευνας
 

Βασική αποστολή του Τμήματος Έρευνας είναι η υποστήριξη του έργου του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ και η συμβολή στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Προς αυτή την κατεύθυνση υλοποιούνται δραστηριότητες σε δύο βασικούς άξονες:

  • Αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων που υλοποιεί το θεραπευτικό πρόγραμμα.
  • Μελέτη των χαρακτηριστικών των ατόμων που προσέρχονται στο θεραπευτικό πρόγραμμα.

Η μελέτη των χαρακτηριστικών αποσκοπεί στη σκιαγράφηση του προφίλ των ατόμων που απευθύνονται στο πρόγραμμα, στη διερεύνηση των αναγκών τους και στην καταγραφή των τάσεων που διαμορφώνονται στη χρήση εξαρτητικών ουσιών. Η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στοχεύει στην ανατροφοδότηση του Προγράμματος και στη διαρκή βελτίωσή του.
 

Σε αυτό το πλαίσιο το Τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης συλλέγει και επεξεργάζεται σε σταθερή βάση πληροφοριακό υλικό για την κίνηση στις μονάδες του προγράμματος. Ο συνδυασμός των αριθμητικών δεικτών και των κλινικών στοιχείων μπορεί να δώσει σαφή εικόνα για την απήχηση του Προγράμματος και την αποτελεσματικότητά του.

Η μελέτη του προβλήματος της χρήσης ουσιών στην περιοχή της Θεσσαλίας και η συνεργασία με σχετικούς φορείς και υπηρεσίες για την ανταλλαγή και διάχυση της πληροφόρησης είναι ένας ακόμη στόχος του Τμήματος Έρευνας και Τεκμηρίωσης.

 

Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων εφαρμόζεται η ερευνητική δεοντολογία και ο Κώδικας Δεοντολογίας ΚΕΘΕΑ ενώ χρησιμοποιούνται έγκυρα και αξιόπιστα εργαλεία για τη συλλογή πληροφοριών.

Συμμετέχει σε ευρύτερα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται από το ΚΕΘΕΑ και συνεργάζεται με τρίτους, φορείς ή δίκτυα, που ασχολούνται με τη μελέτη της εξάρτησης από ουσίες.


 
Διεύθυνση: 2ο χλμ Λάρισας - Γιάννουλης, Τ.Κ.: 41500 - Λάρισα
Tηλ: 2410 251853 & 2410 251839
Fax: 2410 251148
E-mail: research@kethea-exodos.gr
Άλλες μονάδες
του ΚΕΘΕΑ
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2010 ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ - All Rights Reserved
Created by ItBiz